Po postanku v Šentjurju smo se najprej ustavili v Jurkloštru. V Jurkloštru je bila okoli leta 1170 ustanovljena ena najstarejših srednjeevropskih kartuzij. Ogledali smo si kartuzijansko, sedanjo župnijsko cerkev sv. Marije.

Po malici v gostilni »Olga« v Dobjem smo se zapeljali na Planino pri Sevnici (http://www.ksplanina.si/). Na Planini smo si ogledali etnološko zbirko družinskega zdravnika dr. Janeza Šmida.
Nad Vranjem smo si ogledali turistično zelo zanimivo arheološko najdišče Ajdovski gradec, ki je urejeno kot arheološki park.
Izlet smo zaključili z martinovanjem v »Izletniška kmetiji Roštohar« ob Bizeljsko–Sremiški vinsko- turistični cesti.

Program izleta je pripravil Stine Vardjan. Izleta se je udeležilo 62 članov društva.