Po kavici v Šentjurju smo se ustavili v Dobju pri Planini. Sledil je voden ogled župnijske Karmelske Matere božje in »Kozjanske domačije«. Celoten kompleks Kozjanske domačije trenutno obsega dve kozjanski domačiji, od katerih je ena muzej, druga pa turistično – nastanitveni objekt, dva manjša kozolca, velik skedenj in tipičen slovenski čebelnjak, ki je v prvi vrsti namenjen apiterapijam.

V Zagorju smo si ogledali cerkev Zagorske Matere božje in se spustili do Lurške jame, ki leži ob vznožju naravnega skalnega previsa.

Tudi v Pilštanju je bil voden ogled mnogih naravnih in kulturnih znamenitosti med katerimi so najbolj značilne SV. EMA, PRANGER (sramotilni kamen), CERKEV SV. MIHAELA, AJDOVSKA ŽENA, VODNJAK ter DREN,  po katerem je Pilštanj znan daleč naokrog.

Izlet je pripravil Clestin Vardjan.

Izleta se je ob lepem vremenu udeležilo 44 članov društva