Društvo slovensko-danskega prijateljstva je letos sodelovalo na 15. študentski areni, ki je bila od 21. do 23. oktobra 2014 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

Na razstavnem prostoru smo predstavili univerze z mednarodnim programom, poletne univerze in mednarodne ljudske visoke šole, med njimi tudi International Peoples College iz Helsingora, ki so jo obiskale mnoge generacije dijakov na vseslovenski srednješolski ekskurziji po Danski.

Porabili smo gradivo, ki smo ga razstavili že na 13. študentski areni, del gradiva smo prinesli letos s septembrske odprave dijakov na Dansko, za Højskolen Østersøen pa nam je gradivo preskrbela Manca Müller, zaposlena na tej šoli.

Razstavni prostor sva uredila s Polono Rožič, ki je tudi vse tri dni dežurala na razstavnem prostoru.

Naš razstavni prostor je bil dobro obiskan. Med dijaki in študenti je veliko zanimanja za študij na Danskem.

Poloni Rožič se za sodelovanje na 15. Študentski areni v imenu Društva slovensko-danskega prijateljstva iskreno zahvaljujem.

France Benedik, predsednik Društva slovensko-danskega prijateljstva.