Občni zbor Društva slovensko-danskega prijateljstva je bil v soboto, 27. 2. 2010

Občni zbor je bil v gostišču Portal. Prisotnost je bila zelo dobra, saj se je občnega zbora udeležilo 78 članov društva.
Na občnem zboru smo sprejeli poročilo za leto 2009 in program za leto 2010.
Načrti društva v letu 2010:

  1. V soboto, 24. 4. 2010, bo 1. izlet z muzejskim vlakom.
  2. V soboto, 15. maja 2010, bo izlet na Brione.
  3. Piknik v Zelšah bo v soboto, 12. junija 2010.
  4. Od 17. do 19. septembra 2010 bo izlet v Beograd in Vojvodino.
  5. V soboto, 23. oktobra 2010, bo izlet na Koroško.
  6. Martinovanje bo v soboto, 20. novembra 2010, na področju Primorske.
  7. Prednovoletno srečanje članov društva bo v soboto, 11. decembra 2010, v gostišču Portal.
  8. Spominski pohod v Dražgoše bomo ponovili tudi v letu 2011.

Vseslovensko srednješolsko ekskurzijo na Dansko pod imenom »Danska od blizu« bomo organizirali od 3. do 11. septembra 2010.

Sodelovali bomo pri organizaciji gostovanj kulturnih skupin z Danske.

Ustanovili bomo mladinsko sekcijo v društvu.

Članarina ostane nespremenjena: 25,00 € za odrasle in 10,00 € za mladino in študente.
Članarino lahko poravnate tudi z nakazilom na transakcijski račun. Naslov: Društvo slovensko-danskega prijateljstva, Ellerjeva 12, 126 Ljubljana; namen nakazila: članarina za leto 2010; št. računa: SI56 0214 0001 9611 749.

Želim, da sodelujete in se vključujete v aktivnosti društva.

 

France Benedik
predsednik društva