Občni zbor Društva slovensko-danskega prijateljstva je bil v soboto, 3. 3. 2012

Občni zbor je bil v gostišču Portal. Občnega zbora se je udeležilo 53 članov društva. Na občnem zboru smo sprejeli poročilo za leto 2011 in program za leto 2012.

Načrti društva v letu 2012:

 1. Izlet v soboto 31. marca 2012: Pohod po dolini reke Reke.
 2. V soboto, 19. maja, izlet v Zagreb, varianta dvodnevni izlet v petek, 18. in soboto, 19. maja 2012.
 3. Piknik v Zelšah bo v soboto, 16. junija 2012.
 4. Izlet na Koroško v soboto 1. septembra 2012, izlet pripravi Marijan Porenta.
 5. Martinovanje na Kozjanskem v soboto, 10. novembra 2012.
 6. Prednovoletno srečanje članov društva bo v soboto, 8. 12. 2012.
 7. 6. spominski pohod v Dražgoše bo v soboto 20. januarja 2013.

16. vseslovensko srednješolsko ekskurzijo na Dansko pod imenom »Danska od blizu 2012« bomo organizirali od 7. do 15. 9. 2012. Program je že pripravljen. Obveščene so tudi vse gimnazije v Sloveniji.
V letu 2013 načrtujemo društveni izlet na Dansko. Načrt izleta bomo članom predstavili še v letu 2012.

Druge naloge društva:

 • ustanovitev mladinske sekcije,
 • iskanje in vključevanje novih članov,
 • promoviranje kulturnih dogodkov, v katerih so udeleženi Danci in Slovenci in
 • druge aktivnosti.

Spletni strani društva bi dodali nekaj novih vsebin:

 • štipendije danske vlade za študij na Danskem,
 • vtisi Slovencev o Danski in Dancev o Sloveniji,
 • nekaj napotkov za Dance, ki želijo obiskati Slovenijo in za Slovence, ki želijo potovati na Dansko,

Povezave na spletne strani:

 • Danska agencija za mednarodno izobraževanje in
 • visoke ljudske šole na Danskem.

Ker je naša spletna stran tudi na Danskem dobro obiskana, bomo poskušali nekatere vsebine prevesti v angleški jezik in morda tudi v danski jezik.

Članarina ostane nespremenjena: 25,00 € za odrasle in 10,00 € za mladino in študente. Članarino lahko poravnate tudi z nakazilom na transakcijski račun. Naslov: Društvo slovensko-danskega prijateljstva, Ellerjeva 12, 1126 Ljubljana; namen nakazila: članarina za leto 2012; št. računa: SI56 0214 0001 9611 749.

Prizadevali si bomo, da bo društvo uspešno tudi v letu 2012.

France Benedik
predsednik društva