Občni zbor Društva slovensko-danskega prijateljstva je bil v soboto, 1. 3. 2014

Občni zbor je bil v gostišču Portal. Občnega zbora se je udeležilo 51 članov društva.
Na občnem zboru smo sprejeli poročilo za leto 2013 in program za leto 2014.

Načrti društva v letu 2014:

  1. V soboto, 12. aprila 2014 izlet v Gradež in okolico
  2. V soboto, 17. maja 2014, izlet v Zasavje in Posavje.
  3. V soboto, 14. 6. 2014, z ladjico po Ljubljanici in piknik v Podpeči.
  4. V soboto, 20. septembra 2014, izlet v Slovenske Konjice, Vitanje in Mislinjo.
  5. Martinovanje v soboto, 15. novembra 2014, v Beli krajini.
  6. Prednovoletno srečanje članov društva bo v soboto, 13. 12. 2014, na »Turistični kmetiji vino in turizem Malovščevo«.
  7. 8. spominski pohod v Dražgoše bo v soboto, 17. januarja 2015.

18. vseslovensko srednješolsko ekskurzijo na Dansko pod imenom »Danska od blizu 2014« bomo organizirali od 5. do 13. septembra 2014.

15. študentska arena
Če nam bo uspelo pridobiti sponzorska sredstva, bomo letos sodelovali na 15. študentski areni.

Druge naloge društva:

  • iskanje in vključevanje novih članov,
  • promoviranje kulturnih dogodkov, v katerih so udeleženi Danci in Slovenci.

Zaradi zmanjšanja stroškov, bomo spletno stran društva urejali sami.

Članarina ostane nespremenjena: 25,00 € za odrasle in 10,00 € za mladino in študente.
Članarino lahko poravnate tudi z nakazilom na transakcijski račun. Naslov: Društvo slovensko-danskega prijateljstva, Ellerjeva 12, 1126 Ljubljana; namen nakazila: članarina za leto 2014; št. računa: SI56 0214 0001 9611 749.

Prizadevali si bomo, da bo društvo uspešno tudi v letu 2014.

France Benedik
predsednik DSDP