Občni zbor Društva slovensko-danskega prijateljstva je bil v soboto, 5. 3. 2016

Občni zbor je bil v gostišču Portal. Občnega zbora se je udeležilo 47 članov društva.

Na občnem zboru smo sprejeli poročilo za leto 2015 in program za leto 2016.

Načrti društva v letu 2016:

 • Izleti:
 1. Sobota, 9. aprila 2016: Izlet v Beneško Slovenijo – skrivnosti Nadiških in Terskih dolin,
 2. Sobota, 7. maja 2016: Po poti »Jožeta Glonarja«,
 3. V petek, 10. junija 2016: Kanalska dolina in Beljak,
 4. V septembru 2016 izlet po Slavoniji,
 5. V soboto, 19. novembra 2016: Martinovanje na Štajerskem,
 6. V soboto, 10. decembra. 2016: novoletno srečanje ali izlet.
 • 10. spominski pohod v Dražgoše bo v soboto, 14. januarja 2017.
 • 20. vseslovensko srednješolsko ekskurzijo na Dansko pod imenom »Danska od blizu 2016« bomo organizirali od 3. do 11. septembra 2016.
 • 17. študentska arena
  Če nam bo uspelo pridobiti sponzorska sredstva, bomo tudi letos sodelovali na 16. študentski areni.

Druge naloge društva:

  • iskanje in vključevanje novih članov,
  • promoviranje kulturnih dogodkov, v katerih so udeleženi Danci in Slovenci.

Članarina ostane nespremenjena: 25,00 € za odrasle in 10,00 € za mladino in študente.

Članarino lahko poravnate tudi z nakazilom na transakcijski račun. Naslov: Društvo slovensko-danskega prijateljstva, Ellerjeva 12, 1126 Ljubljana; namen nakazila: članarina za leto 2015; št. računa: SI56 0214 0001 9611 749.

France Benedik, predsednik DSDP