Občni zbor Društva slovensko-danskega prijateljstva je bil v soboto, 25. 3. 2017

Občni zbor je bil v gostišču Portal. Občnega zbora se je udeležilo 37 članov društva.

Na občnem zboru smo sprejeli poročilo za leto 2016, izvolili novo vodstvo društva in sprejeli program za leto 2017.

Upravni odbor Društva slovensko danskega prijateljstva

1. Mitja Gregorič, predsednik,
2. Anton Mavrič, tajnik,
3. France Benedik, član,
4. Marija Bevčič, članica,
5. Alenka Dolenc, članica,
6. Želimir Jurič, član,
7. Franci Kovač, član,
8. Irena Kržišnik, članica,
9. Marijan Porenta, član,
10. Vitko Roš, član.

Načrti društva v letu 2017:

 • Izleti:
 1. Petek, 21 aprila 2017: izlet v Hrvaško Istro,
 2. Sobota, 3. junija in nedelja, 4. junija 2017: izlet v Slavonijo in Madžarsko Baranjo z agencijo Tu in Tam,
 3. V soboto, 30. septembra 2017: izlet v Logarsko dolino
 4. V soboto, 11. novembra 2017: Martinovanje v Brdih
 • 11. spominski pohod v Dražgoše bo v soboto, 20. januarja 2018.
 • 21. vseslovensko srednješolsko ekskurzijo na Dansko pod imenom »Danska od blizu 2017« bomo organizirali od 2. do 10. septembra 2017.

Druge naloge društva:

  • iskanje in vključevanje novih članov,
  • promoviranje kulturnih dogodkov, v katerih so udeleženi Danci in Slovenci.

Članarina ostane nespremenjena: 25,00 € za odrasle in 10,00 € za mladino in študente.

Članarino lahko poravnate tudi z nakazilom na transakcijski račun. Naslov: Društvo slovensko-danskega prijateljstva, Ellerjeva 12, 1126 Ljubljana; namen nakazila: članarina za leto 2017; št. računa: SI56 0214 0001 9611 749.

France Benedik, predsednik DSDP